Welkom

Wie zijn wij?

Het Mechels Seniorenorkest werd opgericht in 2000. Het is de bedoeling de wat oudere muzikanten samen te brengen en te laten musiceren en genieten van mooie muziek. Operette, schlagers, evergreens… geen genre is ons vreemd !
Al snel groeide het seniorenorkest uit tot een groep vrienden die maar wat graag een namiddag spenderen aan hun hobby, de muziek.

Het Mechels Seniorenorkest maakt deel uit van de Stedelijke Adviesraad voor Senioren (SARS) en is eveneens lid van de Stedelijke Cultuurraad Mechelen. De vereniging is ook aangesloten bij de Vlaamse amateurmuziekorganisatie vzw VLAMO.

Senioren 2016
VAN HARTE WELKOM